Evropski pakt Simone Veil

ZGRADIMO SKUPAJ EVROPSKI PAKT SIMONE VEIL ENAKOST SPOLOV

Evropski pakt Simone Veil

Enakost med ženskami in moškimi je v središču evropskega projekta. Gre za temeljno pravico, zapisano tudi v pogodbah Evropske unije. Simone Veil je bila leta 1979 kot prva ženska izvoljena za predsednico Evropskega parlamenta.

Čeprav je zaščita žensk v Evropski uniji na najvišji ravni na svetu, v današnji Evropi še vedno ni popolne enakosti med spoloma. V nekaterih primerih je veljavni pravni red Unije celo ogrožen ali še huje, kršen.

Namen te izjave je pod okriljem evropskih institucij varovati, uveljavljati in izboljševati pravice žensk, in sicer na evropski, nacionalni in lokalni ravni ter na javnem in zasebnem področju, v vseh obdobjih življenja in v vseh državah članicah Evropske unije.

Podpisniki pakta se zavezujejo, da bodo v okviru svojih odgovornosti podpirali večje pravice žensk v Evropi. Pakt je poimenovan po osebi, ki na različne načine pooseblja moč evropskih žensk, Simone Veil.

Za spodbujanje pravic vseh Evropejk in Evropejcev podpisniki podpirajo naslednja feministična načela

  1. Spolne in reproduktivne pravice: dostop žensk do kontracepcije in splava, obveščanja in izobraževanja.
  2. Družinsko življenje: spoštovanje minimalnega trajanja porodniškega in očetovskega dopusta ne glede na posameznikov status ter izboljšanje ponudbe predšolske vzgoje in varstva. Ohranjanje ravnovesja med družinskim in poklicnim življenjem kot prednostna naloga.
  3. Boj proti nasilju nad ženskami: preprečevanje, odpravljanje in kaznovanje vseh oblik nasilja in nadlegovanja na podlagi spola, bodisi doma, na spletu ali na cesti, tematsko usposabljanje policijskih in pravosodnih organov, telefonska številka za klic v sili in podporo žrtvam. Za nasilje ni opravičila.
  4. Enakost med spoloma na delovnem mestu: vsa delovna mesta na odgovornih položajih v evropski in nacionalni javni upravi morajo biti enakomerno porazdeljena, k temu je treba spodbujati podjetja in njihove upravne organe, ter zagotoviti enako plačilo za enako delo. Nobena ženska ne sme biti prikrajšana za delo ali prejemati nižjega plačila samo zato, ker je ženska.
  5. Politično zastopanje: enakopravnost v evropskih institucijah in njeno spodbujanje na vseh političnih ravneh, tako v političnih strankah kot v institucijah. Voditi je treba z zgledom, kar je nujen pogoj za zaupanje.

Da bi res udejanjili te pravice žensk v Evropi, se podpisniki pakta Simone Veil zavezujejo:

  • Evropska komisija se zavezuje, da bo na področjih, ki so v pristojnosti Unije, poiskala dobro prakso in najučinkovitejšo zakonodajo za spodbujanje enakosti žensk v Evropi, spodbujala države članice k njenemu sprejetju in uporabi ali jo predlagala na evropski ravni ter ocenjevala napredek pri tem.
  • Vsaka država članica podpisnica se zavezuje, da bo v svojo zakonodajo in dejavnosti vključila najpomembnejše ukrepe, ki jih bo določila Evropska komisija.
  • Evropski parlament se zavezuje, da bo letno spremljal uresničevanje zavez, ki jih bodo sprejeli nacionalni organi in evropske institucije. Pridržujejo si tudi pravico, da priporočijo sprejetje dodatnih ukrepov v evropski zakonodaji.
  • Evropski svet in Svet Evropske unije se zavezujeta, da bo enakost spolov postala politična prednostna naloga Evropske unije.

Podpisniki pakta Simone Veil bi si morali prizadevati tudi za večjo vlogo žensk, boj proti spolnim stereotipom in spremembo miselnosti, da bi dejansko uveljavili enakost med moškimi in ženskami.


Boste podpisali Pakt?

Želite prejemati novice Renew Europe po elektronski pošti? Politika zasebnosti.

Prosimo, delite Pakt Simone Veil Pact o enakosti spolov online, da doseže čim več ljudi 🙂

1 oseba je podpisala

oseb je podpisalo