Pactul european Simone Veil

SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ PACTUL SIMONE VEIL EGALITATEA DE GEN

Pactul european Simone Veil

Egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental, care este în inima proiectului european, fiind consacrat în tratatele europene. În 1979, Simone Veil a fost aleasă prima femeie președintă a Parlamentului European.

Deși Uniunea este zona din lume în care femeile sunt cel mai bine protejate, exercitarea deplină a acestui drept este încă departe de a fi o realitate în Europa de astăzi. În unele situații, acest drept dobândit este amenințat sau chiar mai grav, este încălcat.

Scopul acestei declarații este de a conserva, promova și întări drepturile tuturor femeilor la toate nivelurile, european, național și local, în toate domeniile (public și privat), pentru toate generațiile, în toate statele membre ale Uniunii Europene, sub egida instituțiilor europene.

Este un pact între semnatari menit să susțină alinierea progresivă a drepturilor femeilor din Europa la nivelul lor de responsabilitate. Dăm acestui pact numele unei persoane care simbolizează din plin forța femeilor europene: Simone Veil.

Pentru a promova drepturile fiecărui cetățean european, semnatarii susțin următoarele principii feministe:

  1. Drepturile sexuale și reproductive: Garantarea accesului femeilor la contracepție și avort, precum și la informare și educație.
  2. Viața de familie: Respectarea unei durate minime a concediului de maternitate și paternitate, indiferent de statutul persoanei în cauză, și dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor preșcolari. Asigurarea unui echilibru între viața de familie și cea profesională reprezintă o prioritate.
  3. Combaterea violenței împotriva femeilor: prevenirea, combaterea și incriminarea tuturor formelor de violență și hărțuire bazată pe gen, acasă, online și pe stradă, inclusiv formarea poliției și a autorităților judiciare, furnizarea unui număr de urgență și sprijinirea victimelor. Orice violență reprezintă prea multă violență.
  4. Egalitatea la locul de muncă: Asigurarea parității în toate posturile de răspundere din cadrul funcției publice la nivel european și național, facilitarea egalității în companii și în consiliile de administrație ale acestora și asigurarea unei remunerații egale pentru muncă egală. Nicio femeie nu ar trebui să fie privată de un loc de muncă sau să fie remunerată mai puțin pentru că este femeie.
  5. Reprezentarea politică: Asigurarea parității în instituțiile europene și încurajarea ei la toate nivelurile vieții politice, atât în partidele politice, cât și în instituții. Exemplaritatea este o cerință indispensabilă pentru încredere.

Pentru ca aceste drepturi să devină o realitate pentru femeile de pe continentul nostru, semnatarii Pactului Simone Veil doresc ca:

  • în domeniile de competență ale Uniunii, Comisia Europeană să se angajează să identifice cele mai bune practici și cea mai eficientă legislație pentru egalitatea femeilor în Europa, să încurajeze introducerea și aplicarea acesteia în alte state membre sau să o propună la nivel european, după caz, și să evalueze progresele înregistrate;
  • fiecare stat membru semnatar să se angajeze să introducă în legislația și în acțiunile sale măsurile cele mai relevante identificate de Comisia Europeană;
  • Parlamentul European să monitorizeze anual punerea în aplicare a angajamentelor asumate de autoritățile naționale și de instituțiile europene; acestea își rezervă dreptul de a recomanda adoptarea unor măsuri suplimentare în legislația europeană;
  • Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene să se angajeze să facă din egalitatea de gen o prioritate politică a Uniunii Europene.

Semnatarii Pactului Simone Veil ar trebui, de asemenea, să contribuie la emanciparea femeilor, la combaterea stereotipurilor de gen și la schimbarea mentalității pentru a realiza egalitatea de gen.

Veți semna pactul?

Doriți să primiți actualizări prin e-mail de la Renew Europe? Consultați politica de confidențialitate.

Vă rugăm să distribuiți online Pactul Simonei Veil pentru egalitate de gen pentru a răspândi vestea 🙂

1 persoană a semnat

persoane au semnat