Europos Simone Veil paktas

KARTU SUKURKIME SIMONE VEIL PAKTĄ LYČIŲ LYGYBĘ

Europos Simone Veil paktas

Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinė Europos sutartyse įtvirtinta teisė, kuria grindžiamas Europos projektas. Dar 1979 m. Simone Veil tapo pirmąja moterimi, išrinkta Europos Parlamento pirmininke.

Vis dėlto, nors pasauliniu mastu Europos Sąjungoje moterys yra apsaugotos geriausiai, lyčių lygybė Europoje dar toli gražu nepasiekta. Kai kuriais atvejais net kyla grėsmė galiojančiam Sąjungos acquis arba, dar blogiau, jis yra pažeidžiamas.

Šios deklaracijos tikslas – Europos, nacionaliniu ir vietos lygmeniu, viešosiose ir privačiose srityse, visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, globojant Europos institucijoms, saugoti, skatinti ir stiprinti visų moterų, priklausančių visoms amžiaus grupėms, teises.

Šį paktą pasirašiusios šalys įsipareigoja, savo atsakomybės lygmeniu Europoje stiprinti moterų teises. Šis paktas pavadintas Simone Veil vardu, nes ji įkūnija Europos moterų stiprybę.

Siekdamos puoselėti visų Europos piliečių teises, pasirašiusiosios šalys remia toliau pateiktus feministinius principus.

  1. Lytinės ir reprodukcinės teisės. Užtikrinti moterims galimybę gauti kontraceptinių priemonių ir nutraukti nėštumą, taip pat suteikti joms prieigą prie informacijos ir švietimo.
  2. Šeiminis gyvenimas. Užtikrinti minimalią motinystės ir tėvystės atostogų trukmę, nepaisant atitinkamo asmens statuso, ir plėtoti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų sferą. Prioritetas – šeiminio ir profesinio gyvenimo pusiausvyra.
  3. Kova su smurtu prieš moteris. Užkirsti kelią ir kovoti su visų formų smurtu dėl lyties ir priekabiavimu namuose, internete ir gatvėse, kriminalizuoti tokį smurtą, taip pat organizuoti policijos ir teisminių institucijų mokymus, sukurti skubios pagalbos telefono numerį ir teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Joks smurtas negali būti pateisinamas.
  4. Lygybė darbe. Užtikrinti lyčių lygybę skiriant atsakingas pareigas valstybės tarnyboje tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu, skatinti įmones ir jų valdybas daryti tą patį ir užtikrinti vienodą darbo užmokestį. Nė viena moteris neturėtų prarasti darbo ar gauti mažesnio atlyginimo dėl savo lyties.
  5. Politinis atstovavimas. Užtikrinti lyčių lygybę Europos institucijose ir skatinti, kad jos būtų siekiama visais politiniais lygmenimis tiek politinėse partijose, tiek institucijose. Norint įgyti pasitikėjimą, svarbu rodyti tinkamą pavyzdį.

Norėdamos užtikrinti, kad šios teisės taptų realybe Europos žemyno moterims, Simone Veil paktą pasirašiusios šalys siekia, kad:

  • Europos Komisija įsipareigotų Sąjungos kompetencijos srityse nustatyti geriausią praktiką ir veiksmingiausius teisės aktus, kurie užtikrintų moterų lygybę Europoje, skatinti šių aktų priėmimą ir taikymą kitose valstybėse narėse arba, esant reikalui, siūlyti juos priimti Europos lygmeniu ir įvertinti šioje srityje padarytą pažangą;
  • kiekviena pasirašiusi valstybė narė įsipareigotų į savo teisės aktus ir praktiką įtraukti svarbiausias Europos Komisijos nustatytas priemones;
  • Europos Parlamentas įsipareigotų kasmet stebėti, kaip įgyvendinami nacionalinių valdžios institucijų ir Europos institucijų prisiimti įsipareigojimai, pasilikdamas teisę rekomenduoti ES teisė aktuose priimti papildomas priemones;
  • Europos Vadovų Taryba ir Europos Sąjungos Taryba įsipareigotų užtikrinti, kad lyčių lygybė taptų Europos Sąjungos politiniu prioritetu.

Simone Veil paktą pasirašiusios šalys taip pat turėtų prisidėti prie moterų įgalėjimo, kovos su lyčių stereotipais ir keisti žmonių požiūrį, kad būtų pasiekta lyčių lygybė.


Ar pasirašysite paktą?

Ar norėtumėte gauti naujienas el. paštu iš "Renew Europe"? Peržiūrėkite privatumo politiką.

Dalinkitės ir skleiskite žinią apie Simonos Veil paktą už lyčių lygybę internete🙂

1 asmuo pasirašė

žmonių pasirašė