Europski pakt Simone Veil

IZGRADIMO ZAJEDNO SIMONE VEIL PAKT RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Europski pakt Simone Veil

Ravnopravnost žena i muškaraca temeljno je pravo u središtu europskog projekta, sadržano u europskim ugovorima. Simone Veil još je 1979. izabrana za prvu predsjednicu Europskog parlamenta.

Iako je zaštita žena u Uniji na najvišoj razini u svijetu, to pravo u Europi danas još uvijek nije u cijelosti ostvareno. U nekim je slučajevima postojeća pravna stečevina ugrožena ili se čak krši.

Svrha je ove deklaracije očuvanje, promicanje i jačanje prava svih žena na svim razinama – europskoj, nacionalnoj i lokalnoj, u privatnoj i javnoj sferi, za sve generacije, u svim državama članicama Europske unije, pod okriljem europskih institucija.

Potpisnici pakta odvezuju se na svojoj razini odgovornosti promicati veću usklađenost prava žena u Europi. Ovaj pakt nosi ime osobe koja simbolizira svu snagu europskih žena: Simone Veil.

Kako bi se povećala prava svih Europljana, potpisnici podržavaju sljedeća feministička načela:

  1. Spolna i reproduktivna prava: osigurati ženama pristup kontracepciji i pobačaju te informacijama i obrazovanju.
  2. Obiteljski život: poštovati minimalno trajanje rodiljnog i očinskog dopusta, bez obzira na status dotične osobe, i omogućiti usluge ranog i predškolskog odgoja. Prioritet je uspostaviti ravnotežu između obiteljskog i poslovnog života.
  3. Borba protiv nasilja nad ženama: sprječavati, suzbijati i kriminalizirati sve oblike rodno uvjetovanog nasilja i uznemiravanja u obitelji, na internetu i u javnosti, uključujući osposobljavanje policijskih i pravosudnih tijela, uspostavu broja za hitne slučajeve i potporu žrtvama. Svako je nasilje nedopustivo.
  4. Ravnopravnost na radnom mjestu: postići paritet na svim odgovornim položajima u javnoj službi na europskoj i nacionalnoj razini, potaknuti ga u poduzećima i njihovim upravama te osigurati jednaku plaću za jednaki rad. Nijedna žena ne smije biti nezaposlena ili manje plaćena samo zato što je žena.
  5. Politička zastupljenost: osigurati paritet u europskim institucijama i poticati ga na svim razinama političkog života, kako unutar političkih stranaka tako i unutar institucija. Pružanje vlastitog primjera nužno je za uspostavu povjerenja.

Kako bi ta prava za žene u Europi postala stvarnost, potpisnici Pakta Simone Veil traže sljedeće:

  • Europska komisija obvezuje se, u područjima nadležnosti Unije, utvrditi najbolje prakse i najučinkovitije zakonodavstvo za ravnopravnost žena u Europi, poticati njihovo uvođenje i primjenu u drugim državama članicama ili ih prema potrebi predlagati na europskoj razini te ocjenjivati napredak.
  • Svaka država članica potpisnica obvezuje se da će u svoje zakonodavstvo i aktivnosti uvesti najvažnije mjere koje je utvrdila Europska komisija.
  • Europski parlament obvezuje se da će svake godine pratiti provedbu obveza koje su preuzela nacionalna tijela i europske institucije, a oni zadržavaju pravo preporučiti donošenje dodatnih mjera u europskom pravu.
  • Europsko vijeće i Vijeće Europske unije obvezuju se da će rodna ravnopravnost biti politički prioritet Europske unije.

Potpisnici pakta Simone Veil trebali bi doprinijeti i osnaživanju žena, borbi protiv rodnih stereotipa i promjeni mentaliteta u cilju postizanja rodne ravnopravnosti.

Hoćete li potpisati pakt?

Želite li primati ažuriranja putem e-pošte od Renew Europe? Pogledajte pravila o privatnosti.

Molimo podijelite Pakt Simone Veil za ravnopravnost spolova na mreži kako biste proširili vijest 🙂

1 osoba je potpisala

osoba je potpisalo